1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Τζήκας, Χρήστος
  2. 1999
  3. Ελληνική
    1. Κοκκώνης, Ιωάννης Π. (1796-1864)
    2. Ελλάδα