1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπαδημητρίου, Δέσποινα Ι.
  2. Σεφεριάδης, Σεραφείμ Ι.
  3. Μπαχάρας, Δημήτρης
 2. Ελληνική
  1. Γιανουλόπουλος, Γιάννης Ν.
  2. Ευρώπη