1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Aries, Philipe
    1. Μακρυνιώτη, Δήμητρα
    1. Παιδί, Ανάπτυξη του
    2. Κοινωνικοποίηση
    3. Παιδοψυχολογία