1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Aries, Philipe
    1. Μακρυνιώτη, Δήμητρα
    1. Μακρυνιώτη, Δήμητρα
    1. Αθήνα: Νήσος, 1997