1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Berstein, Serge (1934-)
    2. Milza, Pierre (1932-)
  2. Γαλλική
    1. Ευρώπη