Στεργιόπουλος, Κώστας

  1. Πρόσωπο
  2. 1926
  3. 2016
  4. Αθήνα