1. Πρόσωπο
  2. 1867
  3. 1951
  4. Κωνσταντινούπολη
  5. Αθήνα