Το δίκαιο των Μ.Μ.Ε. - Αθήνα;Κομοτηνή: Νομική Βιβλιοθήκη, 2012

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Καράκωστας, Γιάννης Κ.
  1. Αθήνα
  2. Κομοτηνή
  1. Νομική Βιβλιοθήκη
 3. 2012
  1. Η Συνταγματική Διάσταση -- Νομοθετική ρύθμιση του τύπου -- Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης -- Η κρατική τηλεόραση και ραδιόφωνο-ΕΡΤ ΑΕ -- Ιδιωτική τηλεόραση και ραδιόφωνο -- Δημοσιογραφική έρευνα -- Το δικαίωμα της προσωπικότητας ως περιορισμός της ελευθερίας των ΜΜΕ -- Το δικαίωμα της οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας - "Right of publicity" -- Συγγενή θέματα -- Κινηματογράφος -- Ζητήματα διαδικτύου -- Εργασιακές σχέσεις των δημοσιογράφων.