1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καράκωστας, Γιάννης Κ.
    1. Αθήνα, Κομοτηνή: Νομική Βιβλιοθήκη, 2012
    1. Η Συνταγματική Διάσταση -- Νομοθετική ρύθμιση του τύπου -- Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης -- Η κρατική τηλεόραση και ραδιόφωνο-ΕΡΤ ΑΕ -- Ιδιωτική τηλεόραση και ραδιόφωνο -- Δημοσιογραφική έρευνα -- Το δικαίωμα της προσωπικότητας ως περιορισμός της ελευθερίας των ΜΜΕ -- Το δικαίωμα της οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας - "Right of publicity" -- Συγγενή θέματα -- Κινηματογράφος -- Ζητήματα διαδικτύου -- Εργασιακές σχέσεις των δημοσιογράφων.