Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard - Αθήνα: Παπαζήσης, 2003-

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Atkinson, Rita L.
  1. Βορριά, Γιώτα
  2. Παπαληγούρα, Ζαΐρα (1950-)
  3. Ντάβου, Μπετίνα
  1. Αθήνα
  1. Παπαζήσης
 3. 2003-
 4. 28 εκατοστά
 5. Ψυχολογία (Παπαζήσης)
 6. 9600217017 (set) - 9600217025 (τόμος 1)
 7. Μετάφραση από : Hilgard's indroduction to psychology.
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
 8. Πατήστε εδώ
 9. BF121.E3716 2003