Η εξήγηση στην κοινωνική ψυχολογία - Αθήνα: Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός), 2009

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Doise, Willem (1935-)
  1. Λυμπεροπούλου, Άννα
  1. Παπαστάμου, Στάμος (1952-)
  1. Αθήνα
  1. Πεδίο (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2009
  1. Οι εξηγήσεις στην κοινωνική ψυχολογία, κυρίως στην πειραματική, είναι πολλαπλές και φαινομενικά χωρίς μεγάλους δεσμούς ανάμεσά τους. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που άρχισαν να διαφοροποιούνται όλο και περισσότερο μεταξύ τους, έχουν στην πλειονότητά τους περιορισμένο εύρος εφαρμογής, και αν κάποιες έχουν έναν πιο φιλόδοξο στόχο, δεν παύουν να βρίσκονται αντιμέτωπες με αντίπαλες προσεγγίσεις μεταξύ των οποίων καμιά διαμεσολάβηση δεν είναι δυνατή. Ο σκοπός του βιβλίου αυτού δεν είναι να συγκαλύψει αυτή την ποικιλομορφία, αλλά να προσπαθήσει να εισαγάγει μια συγκεκριμένη συστηματοποίηση. Έτσι καταλήξαμε να διακρίνουμε τέσσερα είδη εξηγήσεων στις εργασίες των κοινωνικών ψυχολόγων. Willem Doise Το βιβλίο του Willem Doise θεωρείται και είναι κλασικό: γράφτηκε από κάποιον του οποίου το επιστημονικό κύρος ήταν ήδη αδιαφιλονίκητο? μιλούσε πρόωρα για πράγματα σημαντικά που προηγούνταν της εποχής του? και ο τρόπος με τον οποίο τα παρουσίαζε εξακολουθεί να θεωρείται πρωτότυπος και ουσιαστικά να παραμένει διαχρονικός και αξεπέραστος. Η έκδοση αυτού του βιβλίου έρχεται να καλύψει ένα από τα σημαντικά κενά στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία της κοινωνικής ψυχολογίας. Αντιπροσωπεύει το εγχείρημα του συγγραφέα του να ταξινομήσει την κοινωνιοψυχολογική γνώση με κριτήριο τα διάφορα επίπεδα ανάλυσης που προτείνουν, επικαλούνται ή χρησιμοποιούν οι κοινωνικοί ψυχολόγοι... Στάμος Παπαστάμου