Εισαγωγή στην κλινική Ψυχολογία / - Αθήνα: Πεδίο, 2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Hersen, Michel
  2. Heiden, Lynda A.
  1. Καλαντζή-Αζίζι, Αναστασία
  2. Αναγνωστόπουλος, Φώτιος
  1. Αθήνα
  1. Πεδίο
 3. 2011
 4. 624 σελίδες,23 εκατοστά
 5. Κλινική Ψυχολογία - Ψυχοθεραπεία
 6. 9789609552325
 7. Μετάφραση από : Introduction to clinical psychology. - Περιέχει βιβλιογραφία.
 8. RC467.E4716 2011