Δοκίμια πολιτικής οικονομίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσαλίκη, Περσεφόνη
  2. Τσουλφίδης, Λευτέρης
 2. 2013
 3. Ελληνική
  1. Οικονομική πολιτική
  2. Οικονομική