1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Howarth, David R. (1963-)
  2. Αγγλική
    1. Ανάλυση λόγου
    1. VIAF Work