1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. http://www.econ.auth.gr