1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Walbank, F. W. (Frank William),
    1. Μανωλόπουλος, Λεωνίδας
    2. Νίγδελης, Παντελής