1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Schiffrin, Andre (1935-)
  2. Γαλλική
    1. Εκδότες και εκδόσεις -- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
    2. Βιομηχανία βιβλίων και εμπόριο