Αθανασίου, Αθηνά. Ζωή στο όριο : δοκίμια για το σώμα, το φύλο και τη βιοπολιτική

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Αθανασίου, Αθηνά
  2. Ελληνική
    1. Βιοπολιτική
    2. Φεμινιστική θεωρία