1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Veyne, Paul
  2. Γαλλική
    1. Εκκλησιαστική ιστορία
    2. Εκκλησία και κράτος