1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Bozarslan, Hamit
  2. Γαλλική
    1. Τουρκία