Σταματίου, Γιάννης Κ.

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
    • Ο Γιάννης Σταματίου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1990) του Πανεπιστημίου Πάτρας και Διδάκτορας του ίδιου Τμήματος (1997). Από το Σεπτέμβριο του 1998 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1999 ήταν μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Carleton στην Ottawa του Καναδά με υποτροφία ΝΑΤΟ μέσω του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Από το 1999 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2003 ήταν ερευνητής στο Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, ενώ σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος Διαπανεπιστημιακής Ερευνητικής Ομάδας "Ασφάλεια στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών" (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην εφαρμογή πιθανοτικών τεχνικών στη μελέτη κατωφλικών φαινομένων που εμφανίζονται σε δύσκολα συνδυαστικά προβλήματα καθώς και στην περιοχή της θεωρητικής και εφαρμοσμένης κρυπτογραφίας και κρυπτανάλυσης.

      Biblionet