Ψηφιακό Βιβλίο: Εισαγωγή στην οικονομική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. AMELib
  4. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  5. 22,8 MB
  6. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  7. Κατά νόμο προσφορά
  8. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.