Χαρίτου-Φατούρου, Μίκα. Εισαγωγή στην ψυχολογία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βοσνιάδου, Στέλλα (1946-)
  2. Νασιάκου, Μαρία
  3. Χαντζή, Αλεξάνδρα
  4. Χαρίτου-Φατούρου, Μίκα (1930-)
 2. Ελληνική
  1. Ψυχολογία
  2. Αναπτυξιακή ψυχολογία
  3. Μάθηση, Ψυχολογία της
  4. Γνωστική ψυχολογία
  5. Κοινωνική ψυχολογία
  6. Κλινική ψυχολογία