1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. 09 Ιανουαρίου 1908
  4. Παρίσι
  5. 14 Απρίλίου 1986
  6. Παρίσι
  7. Wikipedia