1. Ψηφιακό Αρχείο
    • application/pdf
    • 978-960-02-2758-1.pdf
    • pdf
  2. 3.6 MB
  3. Αρχείο pdf προσβάσιμο από αρχείο επεξεργασμένου κειμένου (accessible)
  4. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
  5. Ψηφιοποιημένο Βιβλίο: Η κοινωνία των αμαρτωλών