Τσαντής, Σταύρος. Αρχές φυσικής και τεχνολογίας της διαγνωστικής υπερηχογραφίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσαντής, Σταύρος
 2. 2015
 3. Ελληνική
  1. Ιατρικά μηχανήματα
  2. Ιατρική τεχνολογία και μηχανική
  3. Τεχνολογία και επιστήμες μηχανικών
  1. Τεχνολογία και επιστήμες μηχανικών