1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Οικονομική (Έννοια)
    2. Προβλήματα, ασκήσεις, κλπ. (Είδος)