1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Δρόσος, Δημήτριος
  2. Βουγιούκας, Δημοσθένης
  3. Καλλίγερος, Εμμανουήλ
  4. Κοκολάκης, Σπυρίδων
  5. Σκιάνης, Χαράλαμπος
  1. Κάτσικας, Σωκράτης
  1. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  1. 1. Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και οι εφαρμογές τους 2. Υπολογιστικά συστήματα : δομή, αρχιτεκτονική και λειτουργικά συστήματα 3. Βασικές αρχές ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων 4. Βασικές αρχές δικτύων δεδομένων 5. Σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου και υπολογιστική νέφους 6. Βασικές αρχές συστημάτων τηλεπικοινωνιών και τεχνικές μετάδοσης σήματος 7. Σύγχρονες εφαρμογές των συστημάτων τηλεπικοινωνιών 8. Πληροφοριακά συστήματα στις σύγχρονες επιχειρήσεις 9. Επιχειρείν στο διαδίκτυο και σε ασύρματες συσκευές 10. Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας : απειλές και τρόποι αντιμετώπισης 11. Κοινωνικές επιπτώσεις των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
  1. Η σύγκλιση υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστημάτων αποτελεί βάση για τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει νέες ευκαιρίες κοινωνικής και επιχειρηματικής εξέλιξης, αλλά και την ανάγκη τόσο της ατομικής, όσο και της συλλογικής προστασίας και ενημέρωσης. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να εισαγάγει τον αναγνώστη στις βασικές αρχές της πληροφορικής και των επικοινωνιών, αναφερόμενο σε κάθε επίπεδο ξεχωριστά. Στη συνέχεια ακολουθεί αποτύπωση των τεχνολογιών και εφαρμογών στο ιδιωτικό και δημόσιο περιβάλλον που αξιοποιούν πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα. Το περιεχόμενο ολοκληρώνεται αναλύοντας θέματα ασφάλειας, προστασίας της ιδιωτικότητας καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις των ανωτέρω τεχνολογιών. Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που επιθυμεί να αποκτήσει μια εισαγωγική αλλά και παράλληλα ολιστική προσέγγιση στο θέμα. Η εμπειρία της συγγραφικής ομάδας καλύπτει τη θεματολογία του βιβλίου και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε υλικό που έχουν ήδη συλλέξει οι συγγραφείς μέσα από πολλές ώρες διδασκαλίας. Φιλοδοξία αποτελεί η χρήση νέων τεχνολογιών παρουσίασης και διάδρασης με τον αναγνώστη, ώστε το βιβλίο να αποτελέσει ζωντανό ιστό διδασκαλίας και επιμόρφωσης.