1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Hawthorn, Jeremy
  1. Αθανασοπούλου, Μαρία
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Εκδοτικός οργανισμός), 1993
  1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Eισαγωγικά
   (i)  Λογοτεχνία
   (ii) Kριτική

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Tο λογοτεχνικό κείμενο

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Γλώσσα

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Γένεσις

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Aναφορικότητα και μυθοπλασία

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Πρόσληψη

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Aξιολόγηση

  1. Μολονότι η θεωρία της λογοτεχνίας αποτελεί, τον τελευταίο καιρό, βασικό μάθημα των Φιλοσοφικών σχολών, για πολλούς φοιτητές η μελέτη της δύσκολα συνάπτεται με την ανάγνωση των συγκεκριμένων λογοτεχνικών έργων. Tο βιβλίο αυτό, ως εγχειρίδιο όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για τους καθηγητές της Mέσης Eκπαίδευσης, είναι μια εισαγωγή στα βασικά θέματα και ζητήματα της θεωρίας της λογοτεχνίας, με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδέεται επαρκώς με την αναγνωστική εμπειρία των λογοτεχνικών κειμένων, διαφωτίζοντάς την. Για τον λόγο αυτό, πραγματεύεται λιγότερο τις απόψεις των διαφόρων κριτικών και των κριτικών σχολών, και περισσότερο τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κριτικοί της λογοτεχνίας από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Ένα βιβλίο γραμμένο με διαύγεια και χωρίς δογματισμό.

   ΠΕΚ