1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Θεοδώρου, Παναγιώτης
  1. Ξηροπαΐδης, Γεώργιος
  2. Βιολιτζή, Γεωργία
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
   1. Η Αναγκαιότητα, η Δομή και η Προτεραιότητα του Ερωτήματος για το "Είναι"
   2. Το διπλό μέλημα που αναδεικνύεται κατά την επεξεργασία του ερωτήματος για το Είναι: η μέθοδος της έρευνας και το σχεδιάγραμμά της
   3. Παρουσίαση του καθήκοντος μιας προκαταρκτικής αναλυτικής του εδωνά-Είναι
   4. Το εν-τω-κόσμω-Είναι γενικά ως θεμελιώδης σύσταση του εδωνά-Είναι
   5. Η κοσμικότητα του κόσμου (ως δομική στιγμή του εν-τω-κόσμω-Είναι)
   6. Το εν-τω-κόσμω-Είναι ως συν-Είναι και εαυτότητα. Ο “Κανείς”
   7. Το εν-Είναι ως τέτοιο
   8. Η μέριμνα ως είναι του εδωνά-Είναι
   kallipos
Εξώφυλλο έκδοσης