1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Τσιώλης, Γιώργος
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Κριτική (Εκδοτικός οργανισμός), 2014