1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ιστορία (Έννοια)
    2. Φιλοσοφία (Έννοια)