1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Μήτρου, Νικόλαος
  1. Καραμπογιάς, Σεραφείμ
  1. Κονάχος, Δημήτρης
  1. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  1. 1. Η Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος στις Τηλεπικοινωνίες -- 2. Εξομοίωση – Ψηφιακή Υλοποίηση Αναλογικών Διαμορφώσεων -- 3. Βέλτιστη ψηφιακή αναγνώριση – Προσαρμοσμένα φίλτρα -- 4. Φασματικά χαρακτηριστικά ψηφιακών κυματομορφών – Μορφοποίηση με φίλτρα Nyquist -- 5. Ψηφιακή Διαμόρφωση QAM και PSK -- 6. Ψηφιακή διαμόρφωση FSK και MSK -- 7. Απόδοση διαύλου – Θεωρητικά όρια και πρακτικές προσεγγίσεις – Σύγκριση συστημάτων διαμόρφωσης -- 8. Ειδικά θέματα και παραδείγματα σύγχρονων συστημάτων ψηφιακής επικοινωνίας – OFDM -- 9. Κωδικοποίηση Διαύλου Μέρος Ι: Τμηματικοί Κώδικες -- 10. Εισαγωγή στο MATLAB.