Κυριακίδης, Χαράλαμπος

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Έλληνας
 4. Ελληνική
 5. Original: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. - Rules: RDA
 6. Ελλάδα
  • Είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, εγγεγραμμένο μέλος ΤΕΕ από τον Οκτώβριο 2010. Κατά το διάστημα 2010-2011, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο University College London, σε ζητήματα αστικής αναζωογόνησης (M.Sc. in Urban Regeneration) και από το 2013 είναι Υποψ. Δρ. στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ. Η διδακτορική του διατριβή εστιάζει σε μια κριτική θεώρηση του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού μέσω της λειτουργίας των αστικών χώρων, ανταποκρινόμενη στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ψυχολογία, τη λειτουργία και τον ανασχεδιασμό του αστικού χώρου και το μετασχηματισμό των αστικών τοπίων. Τα τελευταία χρόνια, έχει παρουσιάσει περισσότερες από τριάντα ερευνητικές εργασίες σε συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει, επίσης, δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ένα συλλογικό τόμο, ενώ έχει συμμετάσχει ως συν-συγγραφέας στη συγγραφή ενός ηλεκτρονικού βιβλίου. Με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα του έχει παρακολουθήσει ως συμμετέχων, επιπλέον, μεγάλο αριθμό συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και συμποσίων. Από το 2014 ασκεί το επάγγελμα του χωροτάκτη-πολεοδόμου μηχανικού ως ελεύθερος επαγγελματίας και έχει συμμετάσχει στην ολοκλήρωση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με πολεοδομικά, αναπτυξιακά και κυκλοφοριακά έργα. Κατά τα τελευταία χρόνια είναι ερευνητής στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του  ΕΜΠ. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΣΕΜΠΧΠΑ) και του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ). Από το 2015 εκτελεί χρέη γενικού γραμματέα στη ΔΕ ΣΕΜΠΧΠΑ Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας. Για την επίδοση και το έργο του έχει βραβευθεί από Επαγγελματικούς και Εκπαιδευτικούς Φορείς με επτά υποτροφίες, τρία πανελλήνια βραβεία, μία  τιμητική διάκριση του ΤΕΕ.

   Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας