1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Γεωργούλη, Κατερίνα
  1. Κάτσικας, Σωκράτης
  1. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  1. 1. Επίλυση προβλημάτων 2. Αναπαράσταση γνώσης 3. Συστήματα κανόνων 4. Μηχανική μάθηση 5. Έμπειρα συστήματα 6. Νοήμονες πράκτορες 7. Επεξεργασία και κατανόηση φυσικής γλώσσας
  1. Η θεματολογία του βιβλίου αφορά σε μια ευρεία παρουσίαση των βασικών θεμάτων που απασχολούν τους μηχανικούς πληροφορικής για την επίλυση προβλημάτων με μεθόδους και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το περιεχόμενο του εγχειριδίου απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές και επιδιώκεται να είναι μεν συνοπτικό αλλά να περιέχει δε όλες τις απαραίτητες βασικές γνώσεις επί του θέματος. Θέματα που παρουσιάζονται αφορούν στην περιγραφή προβλημάτων, τη χρήση αλγόριθμων αναζήτησης για την επίλυση προβλημάτων, την αναπαράσταση γνώσης, τη δομή και λειτουργία των συστημάτων κανόνων, την τεχνολόγηση συστημάτων βασισμένων στη γνώση και την αναπαράσταση της αβέβαιης και ασαφούς γνώσης μέσα σε αυτά, τα συστήματα μηχανικής μάθησης, τους νοήμονες πράκτορες και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας.