1. Ψηφιακό Αρχείο
    • application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
    • 960-402-280-6_H politiki oikonomia kai h kritiki.docx
    • docx
  2. 1.1 MB
  3. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
  4. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  5. Ψηφιακό Βιβλίο: Η πολιτική οικονομία και η κριτική της