1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ρατσισμός (Έννοια)
    2. Ελλάδα, Σύγχρονη (Γεωγραφικό Όνομα)