1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ortner, Sherry B, (1941-) (Sherry Beth)
  2. Strathern, Marilyn (1941-)
  3. Rosaldo, Michelle Zimbalist (1944-1981)
  1. Μπακαλάκη, Αλεξάνδρα
  1. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια (Εκδοτικός οργανισμός), 1994