1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Χρυσάκης, Μανώλης
  2. Σαρρής, Ν.
  3. Τραμουντάνης, Α.
  4. Τσαντήλα, Κ.
  1. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
  2. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Δημόσια υπηρεσία)
  3. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Άλλου τύπου οργανισμός)
  1. Μπαλούρδος, Διονύσης
  1. Μπαλούρδος, Διονύσης
  2. Χρυσάκης, Μανώλης
  3. Σαρρής, Ν.
  4. Τραμουντάνης, Α.
  5. Τσαντήλα, Κ.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2014
  1. Introduction -- 1. Vulnerable Social Groups (VSG) and discrimination in the labour market: quantitative field survey -- 2. Vulnerable Social Groups sample: Socio - demographic characteristics -- 3. Characteristics of employment - unemployment 4. Empirical findings on discrimination in the Greek labour market: the case of Vulnerable Social Groups 5. The institutional framework for combating labour market discrimination: judicial interpretation and application in practice -- 6. Evaluation of the legislative framework for combating discrimination in Greece, with emphasis to discriminations in the in the labour market -- 7. Econometric specification of demographic effects of socially vulnerable groups in employment -- 8. The state of art regarding discriminations of social vulnerable groups in the Greek labour market: results from focus groups discussions -- 9. Best practices for equal access to the labour market -- Bibliography

   opac.seab.gr
εικόνα εξωφύλλου