1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ewald, François (1946-)
  1. Κορασίδου, Μαρία (1959-)
  1. Guènaire, Michel
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Gutenberg (Εκδοτικός οργανισμός), 2000
  1. Σημείωμα της μεταφράστριας
   Πρόλογος
   ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
   Ιστορία της ευθύνης
   Κεφάλαιο 1: Αστικό δίκαιο
   Κεφάλαιο 2: Ασφάλεια και ελευθερία
   Κεφάλαιο 3: Η ευγένεια υποχρεώνει
   ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
   Η καθολική ασφάλιση κατά του κινδύνου
   Κεφάλαιο 1: Μέσος όρος και τελειότητα
   Κεφάλαιο 2: Μια τέχνη των συνδυασμών
   Κεφάλαιο 3: Καθολική πολιτική
   ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
   Η αναγνώριση του επαγγελματικού κινδύνου
   Κεφάλαιο 1: Φιλάνθρωπο κέρδος
   Κεφάλαιο 2: Ασφάλεια και ευθύνη
   Κεφάλαιο 3: Ένας νόμος κατά κύριο λόγο πολιτικός

   Politeianet
Εξώφυλλο έκδοσης