1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Close, David H. (1942-) (Henry)
  1. Μερτίκας, Γ. Ν. (Γιώργος Ν.)
  1. Μαρκέτος, Σπύρος
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Θεσσαλονίκη: Θύραθεν (Εκδοτικός οργανισμός), 2006
  1. συντομογραφίες

   πρόλογος για την ελληνική έκδοση

   εισαγωγή

   εμφύλιος και ανασυγκρότηση, 1945-1950

   εξαρτημένη ανάπτυξη: η οικονομία, 1950-1975

   άνιση ευημερία. η κοινωνία 1950-1973

   το μετεμφυλιακό καθεστώς, 1950-1967

   στρατιωτική δικτατορία, 1967-1974

   διεθνείς σχέσεις, 1950-1974

   μεταπολίτευση, 1974-1989

   αναδομώντας την οικονομία, 1974-2000

   παλιές αξίες, νέες εντάσεις: η κοινωνία, 1974-2000

   σύγκλιση με τη δυτική Ευρώπη: η πολιτική, 1989-2000

   διεθνείς σχέσεις, 1974-2000

   επίμετρο: η εκσυγχρονιστική μάχη του Σημίτη 2000-2004

   Politeianet
Εξώφυλλο έκδοσης