1. Έκδοση
  1. Lienhardt, R. G. (R. Godfrey)
  1. Πετρονώτη, Μαρίνα
  1. Τσαούσης, Δημήτριος Γ. (1931-)
  1. Αθήνα: Gutenberg (Εκδοτικός οργανισμός), 1997
  1. ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
   Δ.Γ. ΤΣΑΟΥΣΗ
   Η Κοινωνική Ανθρωπολογία στην Ελλάδα
   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
   ΓΚ. ΛΙΕΝΧΑΡΝΤ
   Πρόλογος του Συγγραφέα
   Ευχαριστίες του συγγραφέα
   1. Η μελέτη του ανθρώπου
   2. Λαοί και περιβάλλοντα
   3. Πολιτική ζωή
   4. Οικονομία και κοινωνικές σχέσεις
   5. Συγγένεια και αγχιστεία
   6. Δοξασίες και γνώσεις
   7. Πως σκέπτονται οι ανθρωπολόγοι
   Επιλογή Βιβλιογραφίας
   Θ. ΠΑΡΑΔΕΛΗ
   Ελληνική και Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
   Γλωσσάρι όρων
   Ευρετήριο ονομάτων
   Θεματικό ευρετήριο

   Politeianet
Εικόνα εξωφύλλου