1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κοτσίρης, Λάμπρος Ε.
 3. Δέκατη έκδοση
  1. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2017
   • Ο νέος πτωχευτικος κώδικας (Νόμος 3588/2007)
   • Κήρυξη της πτώχευσης
   • Ουσιαστικό πτωχευτικό δίκαιο
   • Διαδικασία της πτώχευσης
   • Διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων, εισαγωγικές παρατηρήσεις
   • Περάτωση της πτώχευσης
   • Ποινικές και μεταβατικές διατάξεις.
  1. Η παρούσα έκδοση ακολουθεί τη νομοθετική βούληση όπως διατυπώθηκε στο ν. 4446/2016, με τον οποίο γίνεται νέα παρέμβαση σε διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, λόγω έντασης της οικονομικής κρίσης, με σκοπό να περιοριστούν ή ανακοπούν οι συνέπειες της κρίσης χρέους με τις επιπτώσεις της σε ανθρώπους, επιχειρήσεις και την απασχόληση. Εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 62 του πρόσφατου νόμου ν. 4472/2017 αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 162 και 163 του Πτωχευτικού Κώδικα, που αναφέρονται στην απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρών επιχειρήσεων, με προσθήκη επιπλέον τριών άρθρων 163α-163γ στον Πτ. Κώδικα για βελτίωση και απλοποίηση της σχετικής διαδικασίας σε σχέση με εκποιήσεις στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας και την περάτωση της διαδικασίας.

   Δεδομένου ότι οι νεότερες νομοθετικές επεμβάσεις καταργούν ρυθμίσεις του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως είχαν διατυπωθεί αρχικά ή με νεότερες νομοθετικές επεμβάσεις, πρέπει να επισημανθεί ειδικά ότι οι προβλεπόμενες καταργήσεις δεν επενεργούν αναδρομικά γι’ αυτό πρέπει να εξετάζεται ο χρόνος κήρυξης της εκάστοτε πτώχευσης προκειμένου να προσδιορίζεται χρονικά το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

   Σάκκουλας ΑΕ
Εξώφυλλο έκδοσης