1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Ηρακλείδης, Αλέξης (1952-)
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός), 2014
    1. Προλεγόμενα -- Μέρος πρώτο. Έννοιες και ιστορική εξέλιξη: Α. Διεθνείς σχέσεις και διεθνής κοινωνία -- Β. Η ιστορική εξέλιξη της διεθνούς κοινωνίας -- Μέρος δεύτερο. Οι θεσμοί και οι λειτουργίες της διεθνούς κοινωνίας: Γ. Διπλωματία -- Δ. Διεθνές δίκαιο -- Ε. Διεθνείς οργανισμοί -- Μέρος τρίτο. Πόλεμος και ειρήνη: Στ. Οι κανονιστικές απόψεις για τον πόλεμο -- Βιβλιογραφία -- Φωτογραφικό υλικό.