1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Τσοτσορός, Στάθης Ν.
    1. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1993-1994