1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαδημητρίου, Δέσποινα Ι.
  3. Δεύτερη Έκδοση
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2009
Φωτογραφία εξωφύλλου