1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2014
  3. Ελληνικά
    • Οι τεχνικές Συναισθηματικής έκφρασης βοηθούν μαθητές με προβλήματα να συμμετέχουν μέσω της μουσικής, σε παιχνίδια και δραστηριότητες συναισθηματικής μαθησιακής ετοιμότητας, να εγκαταστήσουν αλλά και να διερύνουν την επικοινωνία, με δεδομένο την έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου για την τέχνη και τη μουσική.
      Η δυσκολία ανάπτυξης ανθρωπίνων σχέσεων και ασφαλών δεσμών των μαθητών με ΕΕΑ στο σχολείο θα έπρεπε να προσεγγίζεται διεπιστημονικά. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα, παρά τις διακηρύξεις για την Αναπηρία και την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Ένταξη. Έτσι η παντοδυναμία των σχολικών πρακτικών δανείζεται εργαλεία και εναλλακτικές τεχνικές πέρα από τις „στενές“ γνωσιοκεντρικές δεσμεύσεις των Ακαδημαικών Δεξιοτήτων. Η ειδική παιδαγωγική διαχείριση μοιράζεται το κοινό χώρο με αυτό της θεραπευτικής σχέσης με τεχνικές σωματικής και συναισθηματικής έκφρασης με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα δραματοθεραπείας και μουσικοθεραπείας που προσφέρουν ασφάλεια και αίσθηση σταθερότητας. Η παιδαγωγική σχέση του μαθητή με διαγνωσμένες δυσκολίες και του δασκάλου είναι ευεργετική όταν αναπτύσσεται ισότιμα και σε συνέχεια των παιδαγωγικών αρχών του αλληλοσεβασμού και της αλληλοεκτίμησης. Η παρουσία της μουσικής στο σχολείο πέρα από την „ευέλικτη ζώνη“ στη σχολική ζωή είναι συνδεδεμένη με την επιθυμία όλων των εμπλεκομένων στην μαθησιακή διαδικασία, είτε λεκτικοποιείται είτε όχι. Αυτή θεωρείται ότι είναι δυναμική και ταυτόχρονα καταλυτική και απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη των πιο εξειδικευμένων μαθησιακών θεραπευτικών και εν γένει εκπαιδευτικών στόχων.