1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Πατσιαούρας, Αστέριος
    1. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών