1. Πρόσωπο
  2. 23 Ιουνίου 1908
  3. 14 Σεπτεμβρίου 1960
  4. Αθήνα
  5. Αθήνα
    1. Καραγάτσης, Μ. (1908-1960)