1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DOCX
  3. Κεφάλαιο 5
  4. AMELib
  5. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  6. Αρχείο σε μορφή word
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Ν 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993 (α. 7 παρ. 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  8. Με περιορισμούς αναπαραγωγής