1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Βοσνιάδου, Στέλλα (1946-)
  3. πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Gutenberg (Εκδοτικός οργανισμός), 2004